January 27, 2020

Visi & Misi Sekolah

VISI  SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti  Insan Terdidik  Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan

 potensi indidividu bagi  memenuhi aspirasi negara

COGAN KATA SEKOLAH

Pengetahuan Itu Kemajuan

Cogan kata ini bermaksud  Sekolah Menengah Kebangsaan Tanah Merah  sebagai sebuah institusi pendidikan akan berusaha melahirkan pelajar-pelajar yang berpengetahuan dengan ditunjangi oleh nilai-nilai moral dan etika yang utuh untuk kemajuan diri sendiri, sekolah dan negara.

FALSAFAH SMKTM

Pelajar SMKTM  mempunyai kebolehan dan potensi untuk berkembang maju dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.  Sekolah bertanggunjawab memberi peluang optimum kepada mereka untuk menjadi insan yang seimbang dan harmoni.  Matlamat ini tercapai melalui penyuburan potensi pelajar daripada pengemblengan tenaga para guru secara bersepadu bahawa mendidik itu adalah satu ibadah.